Breilting och deras gedigna hållbarhetsarbete

Förra veckan hade vi på klockfeber förmånen att träffa Breitling tillsammans med ett gäng andra media representanter för att få höra om deras väldigt gedigna hållbarhetsarbete. Arbetet presenterades av självaste Aurelia Figueroa som är hållbarhetsansvarig på Breitling.

Hållbarhet inom klockbranchen

breitling hållbarhet
Breitling hållbarhet

Klockbranschen kan kännas som en liten och kanske försumbar bransch när de kommer till klimatutsläpp med mera. Till viss del är det väl sant om man jämför med transportsektorer och byggbolag med mera.

Men å andra sidan så kanske de mindre branscherna inte för att klockbranschen är så liten men ni förstår, kan ha enklare genomföra omställningar och lyxindustrin ännu mer så genom att man har möjlighet öka kostnaderna på inköpta varor utan att slutkonsument behöver påverkas allt för mycket. Här tror vi även att man kan hitta sin egen nisch och skapa konkurrensfördelar då efterfrågan på klimatsmarta val är hög, även inom lyxindustrin och klockor.

De stora utmaningarna i klockbranschen är dock värdekedjan som i många andra brancher. Att se till ens Europeiska fabrik har bra arbetsförhållande och grön el är rätt lätt fixat. Men med komplexa värdekedjor över långa led i massvis med olika länder ökar komplexiteten snabbt.

breilting box

Hållbarhetstrender inom klockbranchen

De senaste åren har vi sett en hel del arbete från klockföretagen inom just hållbarhetssegmentet. Det har resulterat i en hel del produkter men mestadels supportprodukter som vi kallar dem, till exempel ett armband gjort i återvunnen plast eller en låda av återanvänt tyg eller liknanande, precis som Breilting gjort med deras låda. De har faktiskt tagit de lite längre än genomsnittet här och levererar alla deras klockor i just denna box, det skapar enklare frakt och hantering, samt material som har lågt CO2 avtryck vilket minskar deras totala miljöpåverkan kraftigt. Men de glädjer oss att se att man även gör detta i huvudprodukten alltså klockan också numera, detta skriver vi om lite mer nedan med en klocka man kallar “Origins”

Hållbarhet hos Breitling

Diamanter – vattendelaren inom branchen

breilting labbodlade diamanter
Breilting labbodlade diamanter

Det man inom lyxindustrin som klockor tillhör pratar om mest som den största utmaningen är just diamanterna. Det är inte bara en energikrävande process utan den stora risken ligger i att det har under alla tider varit en konfliktråvara framförallt inom utvinningen av dem. Breilting kör hårt här – man satsar alltså numera på labodlade diamanter, ett beslut som måste varit svårt att ta men för oss som gillar hållbarhet tycker är ett naturligt steg. Den har exakt samma egenskaper som en “riktig” men utan att man behövt gräva ut den ur en gruva utan man skapar den i ett labratorium helt enkelt. Innovativt och häftigt måste vi säga och här tycker vi klockbranschen har sitt spelrum. Bidra med sin kraft att driva innovation av nya material och processer.

Breitling och Climeworks: En banbrytande samarbetsinsats för klimatet

Breitling har ingått ett banbrytande 12-årigt avtal med Climeworks, en ledande aktör inom koldioxidavskiljning. Detta partnerskap markerar ett viktigt steg i Breitlings strategi för att nå netto-noll utsläpp och understryker företagets engagemang för hållbarhet.

breitling and climeworks
Breitling and climeworks

Genom detta avtal blir Breitling den första klocktillverkaren som drar nytta av Climeworks högkvalitativa koldioxidavskiljning. Avtalet innebär att Breitling aktivt arbetar för att permanent avlägsna CO₂ från atmosfären, vilket bidrar till en konkret och positiv klimatpåverkan.

Breitlings VD, Georges Kern, betonar vikten av detta samarbete och beskriver Climeworks som en oumbärlig partner i företagets ambition att leda inom hållbarhet. Genom att ta ansvar för klimatförändringarna inom sin påverkningssfär, tar Breitling ett avgörande steg mot att uppnå globalt netto-noll utsläpp.

Breitlings omfattande netto-noll strategi valideras av Science Based Target Initiative och är i linje med Parisavtalets mål. Med hjälp av Climeworks kan Breitling påskynda sin resa mot minskade utsläpp och inspirera andra företag att följa efter.

Enligt Aurelia Figueroa som vi träffade på eventet, hjälper Climeworks Breitling att bygga en robust portfölj för att hantera svåra utsläpp. Detta partnerskap representerar en ny standard inom lyxindustrin och inspirerar till positiv förändring för kommande generationer.

Breitling Super Chronomat Automatic 38 Origins

breitling_super_chronomat_automatic_38_origins_ref_r17356531g1s1_1
Breitling_super_chronomat_automatic_38_origins

Som vi nämnde tidigare är vi också väldigt glada att se att man tar tag i sin egen produkt och ser över utsläpp och värdekedjan kopplat till den. Detta är viktigt för att inte hamna i att fortsätta släppta ut farliga ämnen på en plats men kompensera på en annan.

Efter framgången med Super Chronomat Origins har Breitling lanserat Origins Label för att identifiera klockor med spårbara ädelmaterial. Detta är ett viktigt hållbarhetssteg, där Breitling integrerar bättre guld, diamanter och spårbarhet i sina produkter.

Navitimer 36 och 32 är de första serierna med spårbart guld och labbodlade diamanter, vilket görs transparent via blockchain-stödda NFT och Sourcemap. Breitling samarbetar med Swiss Better Gold Association för ansvarsfulla leveranskedjor och använder diamanter som uppfyller SCS-007 standarden för spårbarhet och miljöansvar. Breitling erbjuder unik transparens i sin materialanskaffning och rapportering.

Lunchseminariet om hållbarhet med Breitling

breitling sustainability round table stockholm1
Breitling sustainability round table stockholm

Round table inom Hållbarhet som man kallade det hölls i Stockholm på dramaten terassen i en liten konstellation på ca 15 personer totalt. En bra grupp för att inte bara lyssna utan också få diskussion kring ämnet.

Semineriet hölls som sagt av Aurelia i mitten på bilden, men arrangeraes av Breitling Sverige och Fredrik Taube som är säljchef i Skandivnaien till höger i bild och inte minst Stephane Dehner. Operation Director, Breitling Scandinavia till vänster i bild. Väldigt trevligt och engagerat gäng i varumärkets hållbarhetsfrågor.

Man fick en bra genomgång av det man gör inom sin egen produktion men även vilka projekt utanför sin egen reach som man sponsrar. Efter deras genomgång diskuterades ämnen såsom blockchain, klimatkompensation såväl som klocklådan friskt. Ett riktigt bra diskussionforum helt enkelt med folk i branschen.

Avslutande ord om Breitlings Roundtable med fokus på Hållbarhet

Hållbarhet inom branchen är något som ligger högt upp på vissa varumärkens agenda. Vi märkte inte minst nere i Geneve på Watches & Wonders att de var en vattendelare. Antingen pratar man om det massor eller så nämnder man de inte alls. Breilting är ett av de företagen som tar tjuren vid hornen och försöker göra gott även på hållbarhetsfronten, något vi tror kommer vara avgörande och ge dem ett försprång när alla framöver vill kunna ha koll på detta framöver.

Med det sagt vill vi tacka gänget på Breilting i Sverige men också såklart Aurelia för denna väldigt intressanta och lärorika lunchföreläsning om Breilting hållbarhetsarbete.

Vill du läsa mer om Breitling eller bläddra mellan deras produkter så scrolla in på vår dedikerade sida om Breilting klockor.

Frågor och svar om Breiltings hållbarhetsarbete

Jobbar Breilting med Hållbarhet?

Breitling jobbar väldigt mycket med hållbarhetsfrågor inom deras industri, allt från material till sociala hållbarhetsengagemang. De har ett stort avtryck men är dedikerade att minska det samt till och med anslutit sig till Science Based Target Initiative.

Vad är speciellt med Breilting Origin märkningen?

Vad är huvudsyftet med Breitlings 2023 Sustainability Mission Report? Rapporten belyser de åtgärder som Breitling vidtar för att uppnå sina mål inom miljö, socialt ansvar och styrning. Den visar hur företaget strävar efter att bli mer hållbart och transparent.

Vilka är de viktigaste milstolparna i Breitlings hållbarhetsrapport?

Rapporten lyfter fram lanseringen av den spårbara klockkollektionen Origins Label, utsläppsreduktioner i linje med Parisavtalet och etableringen av Impact Diamond Fund.

Hur säkerställer Breitling spårbarhet för sina material?

Breitling använder blockchain-stödda NFT och Sourcemap för att visa spårbarheten för guld och labbodlade diamanter. Företaget samarbetar med Swiss Better Gold Association och leverantörer som uppfyller SCS-007 standarden.

Vad gör Breitling för att minska sina utsläpp?

Företaget har utvecklat en koldioxidreduktionsplan som är validerad av Science Based Targets Initiative och strävar efter att minska utsläppen i enlighet med Corporate Net-Zero Standard till 2050.

Hur engagerar Breitling sina intressenter i hållbarhetsfrågan?

Breitling genomför regelbundna bedömningar och utbildningar för att engagera sina anställda i hållbarhetsfrågor. Företaget har även initierat Climate Week för att bidra till miljöskydd i lokala samhällen.

Vilka partnerskap har Breitling etablerat för hållbarhet?

Breitling samarbetar med Surfrider Foundation, SUGi, Qhubeka och Solar Impulse Foundation för att stödja miljö- och samhällsprojekt globalt.