Klocktrender 2024 – Vintageklockor på uppgång

Att det går trender i klockmarknaden är knappast någon välbevarad hemlighet. Det rör sig alltid kring designfrågor och andra aspekter, men det går inte alltid i raketfart. Vi på Klockfeber gillar att följa trenderna och har därför valt att sammanställa lite statistik och trender över tid, framförallt med statistik ifrån Google.

Vintage klockmarknaden är stekhet

Efterfrågan på vintageklockor har ökat kraftigt de senaste åren och marknaden för sådana klockor uppskattas 2024 till cirka 34 miljarder dollar. Även under pandemin har intresset för klockor fortsatt att växa, med en betydande ökning av globala sökningar och sessioner på plattformar som Barnebys. Vad som gör vintageklockor så populära är deras unika charm, historiska värde och hållbara egenskaper.

Samtidigt fortsätter marknaden för begagnade klockor att växa stadigt, med förväntningar om en årlig tillväxttakt på 10-15 procent fram till 2033. Jämfört med nyförsäljning av lyxklockor, som också visar tillväxt, är andrahandsmarknaden prognostiserad att nå en betydande omsättning på 85 miljarder dollar år 2033.

Vintageklockor ses även som en investering, med potential att öka i värde över tid. Trots tidigare nedgångar under konjunkturnedgångar har eftertraktade vintageklockor visat sig vara en stabil “safe-haven” för investerare, vilket bidrar till deras attraktionskraft bland samlare och investerare.

Antal sökningar på vintageklockor ökar

Analys av sökdata visar att sökningar på vintageklockor har ökat markant. Google Trends data visar att globala sökningar efter “vintage watches” fortsätter ha ett ökat intresse och är en tydlig indikation på att intresset för vintageklockor även i Sverige kommer fortsätta att växa.

Nedan visas det globala sökintresset för “vintage watches” på Google.

Nedan visas data från AHREFS som estimerar antal sökningar efter vintageklockor på Google i Sverige. Datan indikerar antal sökningar per månad och här kan vi tydligt se att sökintresset för vintageklockor i Sverige är stigande trend och prognostiseras att fortsätta öka även under 2025.

Säkordsanalys av klockmarknaden

Sökordet "klocka" på Google har ökat sedan 2004, men har också haft sina tydliga nedgångar under åren. För närvarande är det en underliggande positiv trend.

Nedan visas det svenska sökintresset för "klocka" på Google.

Sökorden kopplade till specifika varumärken ser dock lite annorlunda ut

Rolex

Nedan visas det globala sökintresset för "Rolex" på Google. Här kan man se att intresset över tid är relativt stabilt.

Nedan visas det globala sökintresset för "Rolex Vintage" på Google.

Patek Philippe

Nedan visas det globala sökintresset för "Patek Philippe" på Google. Här kan man se att intresset ökat tydligt under de senaste åren.

Nedan visas det globala sökintresset för "Patek Philippe Vintage" på Google.

Tudor

Nedan visas det globala sökintresset för "Tudor" på Google.

Nedan visas det globala sökintresset för "Tudor Vintage" på Google.

Marknadstillväxt och försäljningsdata

Den globala vintageklockmarknaden värderades till cirka 34 miljarder dollar år 2024 och förväntas nå 85 miljarder dollar år 2033, med en årlig tillväxttakt på 10-15% från 2023 till 2032. Försäljningen av nya klockor omsätter ungefär dubbelt så mycket som marknaden för begagnade klockor.

Försäljning från auktionshus fortsätter att öka

Auktionshusen har också sett en ökning i försäljning. År 2021 rapporterade Phillips en 49% ökning i klockauktionförsäljningar jämfört med 2020, och nådde 209,3 miljoner dollar. Sotheby's såg en 30% ökning av nya klockköpare under 2020, där 40% av dessa köpare var under 40 år.

Demografiska förändringar driver efterfrågan

Millennials och Gen Z stod för 45% av lyxklockinköpen år 2022, upp från 31% år 2019. Denna demografiska förändring driver på efterfrågan på både nya och begagnade klockor, särskilt vintage.

Fortsatt starkt intresse framåt

Klockmarknaden, särskilt för vintageklockor, fortsätter att vara stark och visar på både tillväxt och stabilitet. Med ökande intresse från yngre generationer och en stadig tillväxt i både nyförsäljning och andrahandsmarknaden, ser framtiden ljus ut för klockentusiaster och investerare. Det är tydligt att klockor inte bara är praktiska och stiliga accessoarer, utan även i många fall en lönsam investering.